За кармата

Куан Ин < Джон Армитаж – За Кармата
Бихме искали да поговорим за кармата, и освобождаване на кармата. Това е много интересен въпрос, защото хората са склонни да мислят, че кармата е нещо, което е неизбежно. Едно от най-великите неща на този момент (тези времена) е, че е възможно да бъдем свободни от карма. Да бъдем свободни от карма е изключително просто. Повечето хора не осъзнават на практика как всъщност работи кармата.Тази дума карма беше коментирана в пространството в продължение на години и години.Хората казват; “Как сте днес?” И вие отговаряте; “Ами, всичко е ужасно. Аз отработвам кармата си с този човек.” Така че тази дума карма всъщност означава причина и следствие. Всяка причина има своето следствие, така че, ако преосмислите това през вас ще разберете как ние ставаме роби на следствието. Ние сме хората, които поставяме причината в нея. Следствията след това се разпространяват навън, точно като хвърляне на камък в езеро. Ако езерото е тихо и мирно и спокойно и вие хвърлите огромен камък в средата му, тогава това, което се случва е, че вече много след като камъкът е изчезнал, и вие вече сте извършили действието на това хвърляне, вие получавате вълните; резултатът (следствието) от хвърлянето на камъка в него. Това е един много лесен начин за обобщение на тази доктрина или този закон за причината и следствието.Имаше времена, когато хората си мислеха; “Ако аз правя добри дела ще получа добра карма.” Така че хората бяха с тенденцията, склонността да се заемат с лечителство, духовна работа, духовни съвети; те станаха омиротворени и си помислиха; “Да, с всички тези добри дела трупам добра карма.” Но това, което аз, Куан Ин, бих искала да ви кажа е, че всичката карма е нежелана, било то добра или лоша, или се предполага, че е добра или лоша; защото много от нещата, които хората са склонни да смятат като лоши, всъщност са добри за този човек. Именно чрез тези ефекти, които хората могат да се научат.Именно благодарение на тези следствия, които хората са в състояние да научат.Но това, което ви се казва на вас сега е, че вече не е необходимо да преминавате през каквато и да е болка и страдание, за да учите уроците си, тъй като цялата информация е достъпна за вас да работите. Това не е въпрос на правене на добри дела за добра карма, защото цялата карма трябва да бъде балансирана, било то предполагаема, че е добра или лоша. Вие си представяте, че ако правите много добри дела и си казвате на себе си, че трупате добра карма, вие ще трябва да балансирате това по някакъв начин. Хората и ситуациите, в които сте замесени и с които сте ангажирали, тези ситуации трябва да бъдат балансирани. Така, че добрата карма е толкова нежелана, колкото и лошата карма, и ние ще поставим тези две думи “добро” и “лошо” в кавички и ще ги подчертаем, за да ви накараме да осъзнаете, че в очите на Източника, в очите на Създателя, тази енергия, която много хора ще нарекат Бог, или Майка / Баща Бог, че там наистина няма нещо като добро или лошо. Добро или лошо не съществува. Това е състояние, което кара хората да вярват, че някои неща са добри, а други са лоши. В действителност това е осъждане и когато разберете какво прави осъждането, осъждането също така ви обгражда в енергия, която е ограничаваща. Така че всеки път, когато кажете; “Това е добро, това е лошо”, или; “Този човек е добър, този човек е лош” или “Това действие (постъпка) е добро, а онази постъпка (действие) е лоша”, е добре тогава вие съдите (осъждате) и това не е добре. Като човешки същества са ви казвали, че Бог е Съдникът и Бог съдии всички, но в действителност Бог не съди никого. Ето защо на Възнесените Учители, както и много други същества, които работят за Светлината, както и за Източника, за развитието (напредъка) на съзнанието, както и за закотвянето (вкореняването) на Светлината, не търсят всъщност светци като представители.Никой не обръща внимание (не забелязва) на светците, поне не преди дълго време след, като са починали, или дълго време след като са взели своето възнесение. Никой не се вслушва в светците.

Те казват; “Свят човек, който не е от значение за мен.” Бог не съди, ние съдим себе си. И когато казваме, че това е лоша постъпка, или това е добро дело, и двете са действия на осъждане, което е нежелано в този процес. Това, което ние трябва да осъзнаем е, че както каза Кутхуми по-рано, е че няма такова нещо като грешки, а само уроци, и няма такова нещо като проблеми, само решения. Чрез освобождаването (пускането) и оценяването с благодарност, че вие сте Христово съзнание, че вие като индивиди сте Христови същества, означава, че вие можете да се пуснете (да се освободите) осъждането, осъждането спрямо вас самите. Много хора казват; “Не мога да направя това, не мога да го направя онова и не мога да направя друго, защото съм направил това или онова, или друго нещо.” Това, което бих ви казала е, че всеки път, когато задържате тези мисли в ума си вие ограничите себе си, и обвързвате себе си с карма, закона за причината и следствието. Така, че сега въпросът е просто да позволите на себе си Да Бъдете.

Много хора вече имат възможността да настроят себе си в честотата на информацията от минали животи.

Има много хора наоколо, които имат възможността да настроят себе си в честотата на информацията от минали животи, както и за тези, които не могат да го направят за себе си, много информация идва предавана напред от сценариите на миналите животи. Хората казват; “Е, аз съм направил това и това нещо в предишния си живот, така че затова не мога да бъда толкова добър.” Много от тях са имали много изпъстрени животи на Земята. Има ли някои, които могат да кажат, че винаги са били по-бели от бялото и са били със Светлината, да си вдигнат ръката нагоре? Никой няма да вдигне ръката си нагоре, защото това никога не се е случвало. Дори Възнесените Учители са минали през своите процеси, така че ако Възнесените Учители се държаха (стояха) във времената, когато те на практика са били в екипа (отбора) на тъмните фланелки, те все още щяха да питат; “Как мога да нося светла фланелка, как мога да бъда служител на Светлината?” Така че, задържайки себе си делата си и събитията от миналите ви животи в този ви живот, това ви завързва (свързва) към енергията на това събитие или мисъл. И това ви завързва към това ниво на съзнание, и това е карма в действие.

Така че сега не е въпросът в това, че всичко трябва да бъде балансирано, защото всичко може да бъде балансирано. Всичко, което е необходимо да направите, е да се освободите, да пуснете тези мисли, да пуснете (освободите) тези идеи, да се освободите от страха, който ви свързва с това, да се освободите от чувствата, че не си достатъчно добър, и да продължите напред. Вие всички сте лечители, вие всички сте Светии, вие всички сте Възнесен Учители, вие всички сте същества на Светлината. За да останете в това състояние всичко, което трябва да направите, е да направи тези утвърждения. Ето защо ние казваме, че всеки може да бъде свободен от карма. Това не е така заради Кармичният Съвет, а аз, Куан Ин, която съм председател на този Кармичен Съвет, събрахме главите си заедно и решихме да освободим всички. Вие разбирате, че ние на практика не сме заинтересовани от индивидуалната карма изобщо.

Ние, Кармичният Съвет, сме много по-притеснени за кармата на расите (нациите), с кармата на малките градове, с кармата на страните (държавите), с кармата на големите градовете. Има много, много неща, които задържат различни държави, дори различни малки градове, различни общности, в кармични ситуации, защото много от съществата там са извършили много, много различни действия срещу другите, по различно време, в различни животи, и тези същества са склонни да образуват конгломерат, склонни са да се прераждат и да идват заедно отново в други животи. Те са все още имат (носят със себе си) тези енергии, тези мисли, тези чувства. Сега можете да поставите това в един много лесен контекст. Става дума за това, че Студената война приключи. Всеки знае какво представляваше студената война, че това бе нещо между Русия и Америка. Разбира Великобритания е замесена също, поради тяхната връзка и асоциация с Америка.

Това, което беше казвано на всички е, че комунизмът е нещо лошо, и не е здравословно, и че ако комунистите успеят да завладеят вашата страна както лично, така и чрез съзнанието, защото няма голяма разлика, резултатът е един и същ, вие не ще да имате много добри времена в своя материален живот. Така че много, много хора стигнаха до идеята, че руснаците са лоши. Това е много често срещана идея, че руснаците са лоши, когато в действителност много руснаци са много хубави хора. Но в съзнанието на мнозина, руснаците бяха лоши. Така, че това създаде на Великобритания карма с руския народ, и по някакъв начин, това трябва да бъде отработено. Разбира се, ние можем да го направим чрез изпращане на руския народ Любов и Светлина. Така че това е само един пример за начина, по който тази карма между страните работи. Сега помислете за кармата, която германската нация има спрямо държавата Израел, не, защото наистина някога германците са нападнали Израел, но това, което те направиха, беше да атакуват еврейската раса. Тъй като много от евреите по света са в Израел сега, очевидно е, че Германия има много карма с Израел. В много отношения германците на практика са насочени към това, защото много от тях отиват в Израел сега. Удивително е колко много немски хората вие можете да откриете в Израел; туристите, летовниците. През шестдесетте години, когато аз живеех в Израел, германците бяха малтретирани. Ако сте имали кола Volkswagen, хората хвърляха камъни по нея и скандираха по улиците всеки път, когато спирате с нея. Това беше така. Но фактически германците отиват там сега, и едно от нещата, които те правят е харченето на пари там, както и фактът, че харчейки пари помага за баланса на нещата, защото това дава на правителството на Израел парични средства в брой, с които да да играе с чуждестранни валути .

Така че виждате, че помагат за възстановяване на баланса на кармата там.

Всичко това, което казвам е, че единственото, което е необходимо да направите е да утвърдите, нямате никакви енергийни връзки с никого. Архангел Михаил е един от великите в това отношение. Той може да ви даде начините за прерязването на тези връзки, и наистина да отрежете връзките (енергийните) си към всички (не отношенията). Той ще ви помогне да срежете психичните връзки, не само едно общо повърхностно прекъсване на психични връзки, но вие на практика ще можете да изберете кои психически връзки искате да прекъснете, за предпочитане е бих казала, че е необходимо да ги прекъснете всичките. Но понякога вие разбирате, виждате, че имате връзки с хора чрез/през своята основна/базова чакра. Може да сте правили секс с тях. Може да сте имали семейни отношения с тях и на нивото, на което сте обвързани чрез своята базова (първа) чакра и през своята втора чакра, защото това е мястото, от където енергията на тази дейност тече. Но вие също може да имате връзки на нивото на своя сърдечен център (сърдечна чакра) също така. Ако имате връзки с хора, то това е нежелателно, защото чрез тези психични връзки, които бихте могли да кажете са като линкове, енергийни, дебели въжета, комуникационни кабели (въжета).

Всеки път, когато те започнат да мислят за вас, било то положително или не толкова положително, вие на практика довеждате тази енергия във вас. Тази енергия се влива във вас, така че е много, много възможно много от нещата, които чувствате, и объркването което чувствате, че живее у вас, да има нещо общо с някой друг. Ако наистина се замислите какво означава това, ще разберете, че това е като да си коркова тапа в бурно море. Вие събирате толкова много психични отпадъци от другите чрез тези въжета, посредством тези комуникационни линии, ето защо е необходимо да ги отсечете. Ако ги прережете, отново това ви помага да подредите вашата карма навън, защото ако имате това движение нагоре-надолу на енергии между вас и другите, а можете да видите толкова много хора, които имат толкова много връзки на физическо ниво, и това движение нагоре-надолу на енергия всъщност просто ви се свързва с всичко, което се е случило между вас.. Така, че ще ви помолим да поработите върху прекъсването на тези връзки, както и това да го направите с Архангел Михаил.

Утвърдете, че сте свободни от карма, и това е е, вие сте свободни от карма. Утвърдете, че вече не сте субект на законите на причината и следствието, защото това е да си създател на своята собствена реалност. Не е нужно да преминете през тази реалност на преработка, тази бръмчаща дума “преработка”. Не е нужно да минете през емоционална травма, за да стигнете до там. Просто утвърдете, че сте свободни от карма, че сте любов, утвърдете, че сте светлина, и тогава сте това, което сте. Когато вие утвърждавате; “Аз съм объркан, аз съм нещастен, аз не знам къде да отида.

“Когато вие утвърждавате, че някой ви дърпа назад, че във вашите взаимоотношения другият човек ви прави нещастни и объркани, това на практика е ситуацията, която си доставяте. Така че това, което ние ще ви помолим да направите, е да следвате тази много хубав модерна система на йога. Тя се нарича йога на смеха. Имали сме отричаща йога, гладна йога, изолираща йога, …. Имахме олекотена (пухена) йога, не мога да се изправя, аз съм твърде нещастен. Но сега имаме йога на смеха. Преминаването в йога на смеха наистина ви помага да се освободите и да ви накара да осъзнаете колко глупави са вашите мисли и чувства, тези мисли и чувства на объркване. Ако само можехте да се научите да се смеете на това и просто да видите смешната страна, защото човек, много хора биха искали да се свържат с мен, Куан Ин, и да ме попитат много въпроси за техните животи, защо са толкова нещастни и са субекти на толкова много нехармонични енергии. Понякога просто се усещам как им се смея. И това е така, не защото си мисля, че те са глупави, така е, защото аз просто виждам, че няма причина за това, няма никаква валидна причина в очите на Бог, и в очите на съществата, които ще ви помогнат да се освободите (да изхвърлите) от нехармоничните енергии. Просто се научете да се смеете, защото, ако се научите да се смеете на себе си, ще можете да видите, че когато влезнете в объркани мисли и започнете да се въртите в кръг и не знаете какво да направите, само ако можехте да седнете и да се смеете, всичко просто щеше да се просветли. Ако можехте само да седнете и да се смеете вместо да сядате и да плачете.Човешка тенденция е да се мисли; “Защо това винаги се случва с мен?” Човешка склонност е да се мисли; ” Само с мен се получава (случва) така.” Човешка склонност е да се мисли; “Е добре аз не съм така свят, както останалите са?” Това, което бих искала да ви кажа, е, че вие сте толкова свети колкото и всички останали са. Причината, поради която това се случва единствено само на вас е, че единствено вие го създавате в собствения си живот, вие всъщност го създавате в собствените си животи. Нещо, което всеки трябва да разбере, че е способен на, е това, че е Съ-творец на реалността на земята и, че е Съ-творец и създател на своята собствена реалност. Това може да звучи малко като съобщение от огнен Ад и жупел, но не е така. Това е начинът, по който в действителност стоят нещата. Така че отново искам да ви кажа думите – Съ-творец и Създател. Всеки един е Съ-Създател в нивото на съзнание тук, на планетата. Единствената причина, поради която все още съществува третото измерение е, защото хората се събуждат сутрин и си мислят, че те са в третото измерение, и колективно хората се отдават на дейности и мисли, които се отнасят до третоизмерното съзнание. В действителност ние не сме в третото измерение изобщо. Земята не е в третото измерение, Земята се е предвижи напред. Аз, Куан Ин, сега ще ви кажа, че Земята вече в действителност е в петото измерение. Сега това ще накара някои от вас да се чудят, защото всички вие си мислехте, че петото измерение е възнесение, нали? Разбирате ли, че морковите висяха залепени на лента в предната част на носа си, за да ви накарат се движите напред да съхраняват някои идеи в ума ви относно процеса на предвижване нататък. Сега ние не казваме, че човешките същества са в петото измерение. Това, което казваме е, че Майката Земя е в петото измерение. Човешките същества са все още догонват по отношение на съзнанието. Но когато сме така, че човешките същества не са в петото измерение, ние ще променим това, и ние ще кажем, че много човешки същества са всъщност в деветото, десетото, дванадесетото, четиринадесетото и много по-високи измерения, но те все още живеят тук и те не знаят, че са там. Възможно е за вас, да съществувате в деветото, десетото, дванадесетото, четиринадесетото измерно ниво на съзнание, без всъщност да го осъзнавате. Прекрасно е, нали ? Разбирате ли планетата ще премине през измерни промени и планетата вече излезна от третото измерение и се намира в четвърто измерение от преди години назад, и това стана, когато всички започнаха да се чувстват объркани.

Точно тогава, когато хората започнаха да питат; “Какво се случва, ние не знаем какво става?” И точно тогава, когато дори най-низко поставената личност на улицата в съзнание започна да казва; “Нещо е различно, но аз не мога да разбера какво е то. Защо съм толкова емоционален? Защо съм толкова ядосан? “Защото тази емоционална травма и объркване идва във всички видове начини. Страхът и гневът са два от основните. Защо съм толкова ядосан? Можете да видите, че има страхотно количество гняв наоколо в света, в който живеете.

Има огромно количество гняв наоколо, защото хората не знаят, че тяхното съзнание се променя, и не знаят как да се справят с това. Остават много разочаровани, така че затова хората се ядосват на най-малкото нещо. Можете да видите, че в новините и медиите ви е пълно с новини за насилие, дори и на места, където никога не се е чувало за насилие; в малките селца, в селската кръчма, насилие избухва при разливането на капка бира. Насилието просто изригва, и това е отражение на объркването на хората, поради промяната в измерното (многоизмерното) съзнание.

Хората все още не са го отработили това. Има и други причини също така, защото времената са различни сега. Хората казват, че няма време, но няма нещо такова като време, освен това, върху което човешките същества са облегнали себе си – системата за контрол.

Очевидно времето беше предизвикано, така че всеки да може да стигне до фабриката на време, и да продават душите си за нищо, за още един ден, за още една коричка. Времето е измислено така, че дейностите на хората да могат да бъдат синхронизирани. На практика времето не съществува в рамките на вселената; времето е вечно. То е само в това измерение на съзнанието, в което се предполага, че съществува време.

Но сега хора казват, че времето се променя. Хората казват, че нямат достатъчно часове през деня. Хората казват, че са сигурни, че времето се забързва. Времето не се ускорява; въртенето на планетата се забавя. Това ви дава илюзията за по-малко време. Това е, което се случва в действителност. Отново, това изкривяване на пространството и времето кара хората да бъдат объркани. Те не разбират какво се случва. Хора, които никога не са чували нищо за духовния живот, хора, които никога не са чували нищо за Христовото съзнание, и хора, които наистина не разбират какво е любов. Това, което повечето хора мислят, че любовта е, всъщност е зависимостта основаваща се на страха. Винаги става въпрос за “Ако направиш това за мен, аз ще те обичам, и ако направиш онова за мен, аз ще те обичам, и ако ме караш да се чувствам сигурен, аз ще те обичам.”

Това което аз, Куан Ин казвам е, че това е абсолютна илюзия. Това не е любов, това е зависимост. И това, което ние искаме е за вас е да не бъдете зависими от нищо, с изключение на безусловната любов и състраданието. Това е единственото нещо, към което си струва да бъдеш зависим; безусловна любов и състрадание. И след като веднъж сте станали зависими от безусловната любов и състрадание, аз ви гарантирам, че няма повече карма, защото току-що сте позволи на всичко друго да си отиде. Вие сте отрязали всички линкове, вие сте отрязали всички връзки, освободили сте се от всички тези енергии, които са ви задържали в състояние на объркване. Това е така, когато имате всички тези противоречиви (нехармонични) енергии около вас, и тази любов, основана на страх и зависимост, това е като да си в какавида, това е като да си в пашкул.Вие сте просто обвързани и ограничени, и просто там в нищото. Вие сте точно там, в най-дълбоките региони на съществуването, откъснати от енергията на любовта, и отрязани от тази енергия, която ние наричаме Махатма, а също и отрязани от състраданието на всички ангели, архангелите, дори от двуизмерните същества – елементали, които живеят във вътрешността на Земята. Ако двуизмерни същества не бяха там, нямаше да има каквито и да било трето, четвърто или пето измерни същества. Помислете за това. Те също ви подкрепят.

Те имат състрадание към вас също, двуизмерните същества, двуизмерните енергии. Всъщност може да изненада някои от вас, когато ви кажа, че двуизмерните енергии, че двуизмерните същества, са лечители на човешката раса. Има някои от тях, които са натоварени с изцелението на човешката раса, както и да подкрепят на човешката раса по този начин.. Така че, когато се обвивате в пашкула на тази енергия на страха, обвивате се в пашкула на тези нехармонични енергии на зависимост, какво може да преживеете освен страх и чувство на зависимост? Онези от вас, които са запознати с източният вид философии ще знаят какво ще кажа, като следващо; когато вие излезе от този пашкул, какво сте вие?Пеперуда, и всички вие знаете колко са красиви пеперудите. Колко колоритни са те, колко са свободни.Това е излизането им от този пашкул от нехармонични енергии, този пашкул от кармични енергии, които вие събирате около себе си, раждането от там е това, което би могло да се каже, че е този процес на възнесение. Движи се в любов, движи се в състрадание, и се движи в свобода, защото това е, което е любов и състрадание. Енергията на любовта и състраданието е енергията на свобода, защото не можете да бъдете свободни, когато сте уплашени. Когато имате страхове за каквото и да е, вие не сте свободни. Всички човешки същества имат различни идеи за свободата. Свобода ли е да имаш много пари?

Дали свободата е възможността да пътувате навсякъде и да ходите навсякъде по вашия свят?

Погледнете хората, които имат тази възможност. Погледнете тези хора, които се наричат милионери в материален смисъл. Много, много от тези хората се счита, че имат пълната свобода. Но те не разполагат с пълна свобода. Да, те могат да транспортират своите физически тела, навсякъде където биха могли да пожелаят. Те може да са в състояние да си купят всякакъв вид физическо преживяване, от което се нуждаят, но не могат да си купят любов. Не и безусловна любов, защото тя не е за продан. Безусловната любов е напълно безплатна, и е там за всеки, който желае да я вземе. Няма цена, вие дори не е нужно да правите нищо, за да я вземете. Това, което аз винаги казвам, когато отида при търговците на безусловна любов е, “Сложи малко сол и оцет върху нея, не я опаковай. Аз ще я ям сега “Защото това е, което всеки трябва да направи!; Просто да консумирате безусловната любов като лакомници. Консумирайте я просто, докато не сте толкова пълни с нея, че крайният резултат да е пълната свобода. Пълна свобода от всички страхове, и пълна свобода от всички ограничения. Бъдете свободни от карма. Това е, което ви моля да направите. И освобождаването от тези изисквания (диспенсациите) сега са там. Преди време, хората трябваше да работят здраво, но сега не е нужно да работите усилено вече. Всичко, което трябва да направите е да утвърждавате; “Аз съм свободен, аз съм любов, аз съм състрадание.” И енергията на свобода просто се влива в живота ви. Енергията на свободата просто превъзмогва всички други ограничителни енергии. За да обобщим това, което казах, аз ще ви помоля просто да позволите на тази енергия на любовта и състраданието, на тази енергия на АЗ СЪМ Присъствие, на Източника, тази енергия Махатма, просто ги оставете (им позволете) да текат през цялото ви същество. И по всяко време когато се сдобиете с противоречиви мисли, или получите от енергията на страха, която се опитва да посегне върху пространство ви на любовта, просто повикайте Сен Жермен. Жермен е Пазителя на на сребърно/виолетовият пламък,а този сребърно/виолетов пламък има свиреп апетит. Той не може да бъде претоварен; той е просто там, за да трансформира тези енергии в любов. И всеки път, когато тези енергии започнат да идват към вас, просто утвърдете; “Вие не сте част от моята реалност. Вие не сте част от моя живот и моята енергия.” И ако те все още продължават да идват при вас, защото често ще го правят, ще трябва да утвърдите отново.; “Това не е част от моята реалност. Аз не се абонирам за тази реалност, аз изпращам тези мисли и чувства за пречистване на сребърно/виолетовия пламък на Жермен.” Толкова е лесно, вие можете да не го наричате Свети Жермен вече. Решил е, че той ще има много повече “масов опит”, ако премахнете Светец! Известно е, че някои хора имат затруднения при произнасянето на думата Светец, както и да работят със Светци, защото си мислят, че не са достатъчно добри. Така Жермен ви помогна дори и за това.

Той каза; “OK. Ние ще зачеркнем Светец, това ще ги накара да се чувстват по-лесно.” Така че, някой има ли въпрос? Вярно ли е, в този момент, ние всъщност помагаме на планетата, да преработи боклука, който ние сме поставили в нея, и че понякога можем да имаме мечти и спомени, които нямат нищо общо с това, което се случва в нашия конкретен сценарий? Това е вярно, защото човешките същества са стоварили толкова много на планетата и всички тези действия са в паметта на планетата. Това беше добре известено, дори и тогава, когато Земята ще започне да пази (записва) спомените на всички е в нейните решетки. Сега тези решетки са изчистени (опразнени). Много хора мислят, че линейните полета са енергийната решетка (мрежа). Линейте полета са само част от енергийната решетка (мрежа) на планетата. Много хора мислят, че енергийната решетка е във вътрешността на планетата, когато в действителност по-голямата част от енергийната решетка е извън планетата. You will find now, you people that are dowsers, you will find that when you dowse a ley line you will be able to work out how many levels of the line are activated (не мога съвсем да разбера това изречение) Преди десет години, и повече, повечето от енергийните линии с които работим ние бихме разбрали, че има само едно ниво на активиране. Сега аз съм намира нива, където има дванадесет линии активирани. Естествено, тъй като тази енергия идва от енергийната решетка, тя активира вашите чакри, така че е очевидно необходимо сега да се активират дванадесетте чакри на всички, така че в много места, където линиите наистина са били преработени и изчистени, съществуват действително дванадесет нива на работа. Така че, когато хората са в близост до линия, която има дванадесет нива на работа, те работят по тези дванадесет нива. Всички мрежови линии сега са до нивото на сърцето, всяка една от тях. Единствено на места, където има сериозни блокажи все още, в по-малко основни меридиани линии, не са до нивото на сърцето. Разхождайки се около планетата, сърцето ви се работи. Това е още една причина, поради която мнозина преминават през емоционални неща. Означава ли това да обясни? Това е един дълъг отговор с малко добавена мисля. Дава ли това обяснение? Това е един дълъг отговор с малко добавяне мисля.

Канализирано от Джон Армитаж в Бангор, 25 май 1996

http://johnarmitage.me/quann-yin

Превод – Самира Карина

Сподели с приятелите си!

Може да харесате още...

Вашият коментар